Työnohjausta
          yksilöille, ryhmille & työyhteisöille
 
Työnohjaus on  prosessi. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.
Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden     tulkitsemista ja jäsentämistä.
Työnohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä tilaavan tahon ja osallistujien kanssa.
 
Työnohjaajana tarjoan paikan ja ajan pysähtyä mieltäsi askarruttavien teemojen äärelle. En anna suoria ohjeita enkä neuvoja, vaan autan kysymyksilläni oivaltamaan ja löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja.
Autan Sinua vahvistamaan ammatillista identiteettiäsi ja ammatissa kehittymistäsi.
 
Viitekehys ja työvälineet;
 
Työnohjaukseni viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä positiivinen pyskologia.
Menetelminä käytän keskustelua, tehtäviä, kortteja  sekä joustavasti NLP.tä , enneagrammitietoutta, mindfullnessia ja valokuvausta.
Työnohjaajana pidän tavoitteen kirkkaana mielessäni, toimin kannustajana ja tukijana,
uusien näkökulmien synnyttäjänä  ja yhdessä ajattelijana.
Työnohjauskeskustelut ovat täysin luottamuksellisia.
Kuulun Suomen työohjaajat ry.hyn ja olen sitoutunut StoRy.n yhteisiin työnohjauksen eettisiin periaatteisiin.

Vuorovaikutuskoulutusta

vanhempainiltoja, kursseja

työnohjausta, työyhteisösovittelua ja

hyvinvointivalmennusta

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Google+ Icon
  • Instagram Basic Black

Yhteystiedot;

Merja Hakola

Postitie 21, 61300 Kurikka

p.+358445380046

merja.hakola@netikka.fi

Hakolan Oy

Y-tunnus 2160885-9