top of page

Tarinan Taika on v. 2007 perustettu hyvinvointipaveluita tuottava yhden naisen yritys.  Yritys tarjoaa  työnohjausta, työyhtiesösovittelua, vuorovaikutuskoulutusta ja valmennusta.

 

Minun tarinani

Yrittäjyys  on minulle mieluista verenperintöä ja lapsuudenkotini lahjaa, joka näkyy työskentelyssäni ja asenteessani palvelutyöhön. Luottamuksellisuus , asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys ovat tärkeitä arvojani..

Ennen yrittäjyyttä olen tehnyt kehittämis- ja suunnittelutyötä, työnohjausta, valmennusta sekä vuorovaikutukseen, yhteistyötaitoihin ja asiakaspalveluun liittyvää koulutusta.

Työurani alkuvaiheessa työskentelin päivähoidossa ja vanhustenhuollossa sekä kehittäjänä (Eu.n kasvatusyhteistyö ja Kaste ) projekteissa. Puolen vuoden vapaaehtoistyö Afrikassa toi  perspektiiviä elämään ja omiin voimavarohini.

 

Minulle on tärkeää luottamuksellisuus, vahva läsnäolo ja kyky asettua toisen asemaan.

Maanläheisyys, teorian arkeen asettaminen, lempeä ihmettely, yhdessä ajattelu ja tutkiva ote asiaan kuvaavat tapaani työskennellä.

 

Sinun kokemuksesi ja kysymyksesi ja minun sosiaalialan  koulutustausta, useat koulutukset vuorovaikutustaidoista, validaatiomenetelmästä, ja kumppanuudesta,  sekä NLP .Master, enneagrammi coach sekä työnohjaaja - ja työyhteisösovittelijakoulutukset tuovat hyvän pohjan työskentelyllemme.

 

Jokaisella meillä on oma merkityksellinen tarinamme.  Lähdetään yhdessä liikkeelle, käydään läpi tarpeita , toiveita , kokemuksia  , synnytetään uutta ja yllättävää, herätellään vanhaa viisautta ja löydetään piilossa olevat voimavarat.

Ollaan yhteydessä ,

-Merja

bottom of page