top of page
City Cycle
Blue Stairway
Bookstore

Harjoitellaan yhdessä vuorovaikutuksen taitoja

Joskus elämä on yhtä rumbaa. Toimiva Vuorovaikutus tuo tasaisemman rytmin
Toimiva vuorovaikutus -koulutusta
Työyhteisöille, vapaaehtoistyössä toimiville ja kaikille jotka haluavat kehittyä vuorovaikutustaidoissaan.
Toimiva vuorovaikutus -kurssi sopii erinomaisesti  työyhteisön kehittämiseen. Kurssilla opittavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa yhteistyön edellytyksiä sekä asiakkaiden kanssa että työtovereiden kesken. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen lisää hyvinvointia, parantaa työn laatua ja tuloksia sekä kohentaa työpaikan yleistä ilmapiiriä.
Toimiva vuorovaikutus -peruskurssin kesto on noin 12 tuntia (1 op). 
 
Toimiva perhe -koulutus  vanhemmille ja kasvattajille

 Vahvistamalla vuorovaikutustaitojasi löydät perhe-elämääsi lisää antoisaa yhdessäoloa, lämpöä ja läheisyyttä.
Toimiva perhe on vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu kurssi, jossa saadaan valmiuksia hyvinvoivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen.
Kurssilla opittavat taidot ja asenteet eivät ole sidottuja kulttuuriin tai uskontoon, vaan ne ovat sovellettavissa eri puolilla maailmaa. Toimiva perhe -kurssilla painopiste on vuorovaikutustaitojen oppimisessa, se ei ole terapiaa tai kuntoutusta.
Kurssi koostuu kahdeksasta eri teemasta ja  kestää noin 24 tuntia (2 op).
 
Nuisku- nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi
 
kurssilla opiskellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Kurssilla vahvistetaan puhumiseen ja kuuntelemiseen sekä ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja.
Kurssi on noin 28-36 tunnin mittainen.
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita;
  • Omat ihmissuhteet
  • Minä-viestien lähettäminen
  • Kuunteleminen ja kuuntelemalla auttaminen
  • Ystävyys ja perheen ihmissuhteet
  • Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu
  • Ristiriitojen ratkaiseminen
  • Erilaisuuden kohtaaminen ja tunteiden ymmärtäminen
 
Toimiva vuorovaikutus, Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit ovat osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää. Kursseja ohjaavat tehtäväänsä koulutetut ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n (GTI ry.n ) valtuuttamat ohjaajat.
 
Katse samaan suuntaan  - Kasvatuskumppanuuskoulutuksesta välineitä kumppanuuteen  

Koulutuksen tavoitteena on löytää välineitä kasvatuskumppanuuden kautta vahvistamaan kodin ja varhaiskasvatuksen tai kodin ja koulun yhteisvastuullista kasvatusta. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutuksen välineitä, jotka tukevat ja auttavat yhteisen ymmärryksen rakentamista niin työyhteisön kuin vanhempienkin välille.
 
Kurssin pituus on sovittavissa painotuksista ja yhteisön tarpeista riippuen n.30-40 tuntia
 
Kasvatuskumppanuuskoulutuksen peruskurssin rakenne on THL:n mallin mukainen koulutuskokonaisuus, jota voivat pitää vain THL:n kouluttamat kouluttajat.
Olen suorittanut v. 2010 THL.n järjestämän kouluttaja koulutuksen.
 
 
Itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävät kurssit
Hyvinvoiva minä -kurssipäivä naisille
Päivän aikana saat mahdollisuuden tarkastella itseäsi ja omaa hyvinvointiasi mm. seuraavien kysymysten avulla
- mitä ajattelen,tunnen, toivon ja tarvitsen voidakseni hyvin
- mikä saa minut innostumaan, mitkä ovat vahvuuteni ja  voimavarani 
Työvälineinä keskustelut, valokuvat ja etukäteistehtävä
 
Unelmasta elämäntehtäväksi  -Viikonloppuseminaari positiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perehtynyt kasvatuspsykologi Katja Vainikaisen vetämänä.  Perjantai-illasta sunnuntai päivään kestävä viikonloppuseminaari oman itsesi ja elämäntehtäväsi äärellä.
- Sinulla on mahdollisuus haastaa sisimpäsi vaikuttavalle matkalle kohti uudistumista ja omaa elämäntehtävääsi. Pysähdy- Tunnista unelmasi- Visualisoi- Anna sisäisen viisautesi puhua.
Työvälineinä ; yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä yksilövalmennus.
Räätälöityjä koulutuksia työyhteisöille
Solmut selväksi, välineitä ristiriitatilanteiden ratkaisuun
Tähtihetket helminauhaksi -toiminnallinen päivä työyhteisöön. Välineitä myönteisyyden löytämiseen.
 
Erilaisuus voimavaraksi työyhteisössä . Tunnista erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa. Löydä erilaisuudesta vahvuus ja voimavara omassa työyhteisössäsi.
 
Voiman ja ilon koulutusiltapäivä työyhteisöille.  Yhteisten askelkuvioiden ja työnilon synnyttämistä yhteistyössä Työnohjaaja, Työyhteisövalmentaja PIrjo Rantosen kanssa
bottom of page